Buitenschoolse opvang

De school heeft de buitenschoolse opvang uitbesteed aan Kinderopvang Aan De Liede.
Informatie vindt u op de website: https://www.kinderopvangaandeliede.nl.

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met VSO Kinderopvang Aan de Liede. Dit gebeurt in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden. 

Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met BSO Kinderopvang aan de Liede, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden. 

Overige opvang 
Er is BSO tijdens vrije dagen en schoolvakanties.