Welkom op onze school

Onze sfeervolle, knusse school staat op een uniek plekje aan de Lie, midden tussen landelijk groen en toch vlak bij Haarlem. De St. Franciscusschool is een kleine school met betrokken ouders en team, waar men elkaar kent. We zijn op weg om Kanjerschool te worden en de basisprincipes hiervan kenmerken de manier van omgaan met elkaar.
De kleine groepen maken dat ieder kind de aandacht krijgt die hij of zij nodig heeft om op te groeien als getalenteerd en waardevol mens. Daarnaast kan het werken met combinatiegroepen, zoals bij ons op school, ook beperkend zijn. In elke  groep zijn minstens twee niveaus van werken. Heel specifieke hulp moet dan buiten de klas gebeuren  door een ondersteuner of assistent. 
 

St. Franciscusschool op facebook

Kanjertraining


Alle kinderen moeten zich gelukkig, veilig en vertrouwd kunnen voelen in hun leeromgeving, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Met dit als doel hebben wij een omgangsprotocol geschreven waarin u kunt lezen hoe wij vinden dat we met elkaar om moeten gaan. Dit omgangsprotocol sluit aan op het pestprotocol en het veiligheidsbeleid van ons bestuur.
Om kennis en vaardigheden aan te leren over onze omgangsvormen gebruiken wij de methode van de kanjertraining.

St. Franciscusschool en kinderopvang

Kinderopvang aan de Liede is in de school gehuisvest. Zij verzorgen na de lunch de TSO voor leerlingen van de St. Franciscusschool tot de school weer begint. Ook de opvang voor leerlingen van de St. Franciscusschool verzorgen zij aansluitend aan de schooltijden, voor kinderen tussen de 4 en 13 jaar.
Zoekt u een gezellige, kleinschalige, veilige peuterspeelzaal voor uw kind in de omgeving van Haarlem? Dan bent u hier aan het goede adres. Gun uw kind de beste start!

Schoolgids

Download hier onze schoolgids. Daar kunt u alles lezen over onze school, zoals over onze visie en missie, onze kernwaarden, de dagelijkse gang van zaken, zorgstructuur en nog veel meer.