Er werken op dit moment 6 groepsleerkrachten, een leerkrachtondersteuner , een LIO stagiair en 1 vakleerkracht (gym) op de St. Franciscusschool. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur. Het team wordt aangevuld door een intern begeleider, een conciërge en 2 pedagogische medewerkers die het team ondersteunen bij allerlei activiteiten.
De leerkrachtondersteuner heeft een lesbevoegdheid en kan hiermee zelfstandig een groep draaien in samenspraak met de groepsleerkracht. Zij begeleidt individuele en groepjes kinderen onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. Daarnaast ondersteunt zij de leerkracht bij diverse activiteiten.
 

Stagiaires

Met ingang van schooljaar 2016-2017 geldt voor alle scholen van de Stichting Jong Leren het stagebeleid. Hierin staat beschreven op welke wijze er binnen de stichting wordt omgegaan met de plaatsing en begeleiding van stagiaires van PABO’s en opleidingen voor onderwijsassistenten

Het team

 Gerke

Met veel plezier en trots geef ik leiding aan ons enthousiaste team op de St. Franciscusschool. Heel gelukkig word ik van onze unieke plek in het groen. Rondom de school is er natuur: de schooltuin aan de Liede, een uitdagend natuurplein en dieren in het weiland en binnenkort ook op ons achterplein. De kinderen komen op deze manier direct in aanraking met natuur. Samen zorgen we ervoor dat elk kind die aandacht krijgt die hij/zij nodig heeft en met plezier naar school gaat. Er is veel ruimte voor eigen invulling van ons onderwijs, op verschillende manieren proberen wij de kinderen actief bij het leren te betrekken. Als kinderen actief betrokken zijn bij hun leren, dan kan het echte leren beginnen. Trots zijn wij ook op de samenwerking met onze collega’s van de Buitenschoolseopvang en peuterspeelzaal. Deze intensieve samenwerking heeft een positief effect op het welzijn van onze kinderen.

 


Trude

Ik werk als leerkracht in groep 1/2 op deze gezellige dorpsschool. De kleuters die zo lekker nieuwsgierig en spontaan de school binnenkomen en van alles willen leren inspireren mij steeds weer om van alles te gaan doen met ze. Zelf houd ik ook erg van de natuur en dat is op ons plein en in de omgeving zeker te vinden.

 


Sanne

Ik ben leerkracht groep 3/4 en leerlingbegeleider/kanjercoördinator. Elke dag de kinderen weer enthousiast maken om te leren is het leukste wat er is. Mijn doel: “alle kinderen met plezier naar school te laten gaan, want dan staan ze open voor het leren van nieuwe vaardigheden”.Yvonne

Ik werk al langere tijd in de midden- en bovenbouw van de St. Franciscusschool.
Een school waar je de leerlingen en de ouders kent van naam.  De groene omgeving  maakt het lesgeven nog leuker omdat buiten ook binnen is. Samen leren ,samen onderzoeken.
Wie wil dat nou niet?
 Gonny

Ik ben werkzaam als leerkracht groep 5/6 en ICT coördinator. Ik dien als inspirator voor de kinderen, tijdens de les probeer ik kinderen nieuwsgierig te maken voor de wereld om hen heen. Zelf ben ik ook erg nieuwsgierig dus kinderen mogen mij dan ook alles vragen.
“Nieuwsgierigheid is de lont in de kaars van het leren”
(William Arthur Ward)


 


Marco

Ik ben leerkracht van groep 7/8. De Franciscus is een heerlijke sfeervolle school in een landelijke omgeving. Dicht bij de stad en toch buiten. Dat heeft z’n effect op de kinderen. Serieus en geconcentreerd werken en dan weer even lachen en bewegen; die afwisseling is volgens mij voor ieder mens gezond!
 

 
 


Wouter

Ik ben werkzaam als vakleerkracht gym op de Franciscusschool. Het is erg belangrijk om plezier te krijgen in het (samen) bewegen/sporten. Dit probeer ik te vergroten door heel veel verschillende beweegvormen en sporten toe te passen. Zo raken de kinderen nooit verveeld en blijven ze nieuwsgierig.
 
 

  


Martine

Ik ben werkzaam als leerkrachtondersteuner op de Franciscusschool. Ik begeleid leerlingen bij hun leerproces. En sta op vrijdag voor groep 3/4. Ik probeer er voor te zorgen dat kinderen het gevoel hebben dat ze gezien en gehoord worden. Want een kind dat lekker in zijn vel zit komt tot leren.  “wat je aandacht geeft dat groeit”

 


Kelly

Op vrijdagochtend werk ik als leerkracht in groep 1/2 op deze kleine, fijne school. Met veel plezier laat ik de kinderen spelenderwijs leren en wil ik ze meegeven om aandacht te hebben voor zichzelf, anderen en de (in dit geval) groene omgeving.

 


Tirza

Ik werk als Intern Begeleider op de Franciscusschool. Samen met mijn collega’s proberen we alle kinderen te laten groeien, door aan te sluiten op de ontwikkeling en de talenten van de kinderen. We willen de nieuwsgierigheid stimuleren, “zolang je nieuwsgierig bent blijf je leren!”.