Ons team bestaat uit  7 groepsleerkrachten, een leerkrachtondersteuner, een onderwijsassistent, een intern begeleider, een ict'er, een kanjercoördinator/gedragdsspecialist en een vakleerkracht gym . De dagelijkse leiding is in handen van de directeur.  De leerkrachtondersteuner heeft een lesbevoegdheid en kan hiermee zelfstandig een groep draaien in samenspraak met de groepsleerkracht. Zij begeleidt individuele en groepjes kinderen onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. Daarnaast ondersteunt zij de leerkracht bij diverse activiteiten.           

 

Stagiaires

Net als alle scholen van de Stichting Jong Leren bieden wij stageplaatsen aan aan stagiaires van PABO’s en opleidingen voor onderwijsassistenten.

Het team

Groep 1/2: juf Trude en juf Chantal 
Groep 3/4: Juf Irene en Juf Pascal
Groep 5/6: Juf Lianne en meester Benjamin
Groep 7/8: Juf Miranda en juf Daisy

Deze collega's werken ook nog op onze school:
Juf Maartje, juf Manon en juf Priya (onderwijsondersteuner)
Meester Lex (gymmeester)
Juf Christel (IB)
Juf Christy (Kanjercoördinator)
Juf Jorie (administratie)
Juf Jitske (ICT-coördinator)
Juf Daisy (locatieleider)
Juf Heleen en juf Rianne (directie)