Ons team bestaat uit  7 groepsleerkrachten, een leerkrachtondersteuner, een onderwijsassistent, een intern begeleider, een ict'er, een kanjercoördinator/gedragdsspecialist en een vakleerkracht gym . De dagelijkse leiding is in handen van de directeur.  De leerkrachtondersteuner heeft een lesbevoegdheid en kan hiermee zelfstandig een groep draaien in samenspraak met de groepsleerkracht. Zij begeleidt individuele en groepjes kinderen onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. Daarnaast ondersteunt zij de leerkracht bij diverse activiteiten.           

 

Stagiaires

Net als alle scholen van de Stichting Jong Leren bieden wij stageplaatsen aan aan stagiaires van PABO’s en opleidingen voor onderwijsassistenten.

Het team


Bovenste rij v.l.n.r. Wendy, Mike, Maartje
Middelste rij v.l.n.r. Lianne, Daisy, Sanne, Trude, Richard
Onderste rij v.l.n.r. Priya, Chantal, Irene