Ons team bestaat uit  7 groepsleerkrachten, een leerkrachtondersteuner, een intern begeleider en  een vakleerkracht gym . De dagelijkse leiding is in handen van de directeur.  De leerkrachtondersteuner heeft een lesbevoegdheid en kan hiermee zelfstandig een groep draaien in samenspraak met de groepsleerkracht. Zij begeleidt individuele en groepjes kinderen onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. Daarnaast ondersteunt zij de leerkracht bij diverse activiteiten.             
 

Stagiaires

Net als alle scholen van de Stichting Jong Leren bieden wij stageplaatsen aan aan stagiaires van PABO’s en opleidingen voor onderwijsassistenten.

Het team

 Gerke
Met veel plezier en trots geef ik leiding aan ons enthousiaste team op de St. Franciscusschool. Heel gelukkig word ik van onze unieke plek in het groen. Rondom de school is er natuur: de schooltuin aan de Liede, een uitdagend natuurplein en dieren in het weiland en binnenkort ook op ons achterplein. De kinderen komen op deze manier direct in aanraking met natuur. Samen zorgen we ervoor dat elk kind die aandacht krijgt die hij/zij nodig heeft en met plezier naar school gaat. Er is veel ruimte voor eigen invulling van ons onderwijs, op verschillende manieren proberen wij de kinderen actief bij het leren te betrekken. Als kinderen actief betrokken zijn bij hun leren, dan kan het echte leren beginnen. Trots zijn wij ook op de samenwerking met onze collega’s van de Buitenschoolseopvang en peuterspeelzaal. Deze intensieve samenwerking heeft een positief effect op het welzijn van onze kinderen. 


Trude

Ik werk als leerkracht in groep 1/2 op deze gezellige dorpsschool. De kleuters die zo lekker nieuwsgierig en spontaan de school binnenkomen en van alles willen leren inspireren mij steeds weer om van alles te gaan doen met ze. Zelf houd ik ook erg van de natuur en dat is op ons plein en in de omgeving zeker te vinden.


 

 Lianne                                

Mijn wens was om bij een kleine persoonlijke school te werken, de Franciscus Haarlemmerliede sluit hier perfect bij aan. Het ''ons kent ons'' straalt een gezellige en veilige sfeer uit. Daarnaast word ik heel enthousiast van de groene omgeving waarin wij dit jaar bewegend leren lessen willen geven. Juf Harima en ik gaan er dit jaar volledig voor om van groep 7/8 een fijn jaar te maken. Een jaar waarin veel geleerd wordt. Naast het harde werken besteden wij tijd aan het sociale aspect van de groep. Voor ons is de prioriteit dat elke leerling met een goed gevoel naar school komt en met een goed gevoel weer naar huis gaat, alleen dan is er ruimte om te leren


 


 Harima

Ik ben Harima en geef dit jaar op maandag en vrijdag les in groep 7/8. Ik heb voor de Franciscusschool Haarlemmerliede gekozen    vanwege de kleinschaligheid en de prachtige groene omgeving! Ik ben ontzettend blij om samen met juf Lianne de lessen aan groep 7/8 te verzorgen, dit hebben we in het verleden ook gedaan en dat beviel ons beide erg goed! Samen proberen we van groep 7/8 een fijn jaar te maken waarin we kinderen willen helpen om het beste uit zichzelf te halen, zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag en leerproces én rekening te houden met de ander in de groep. Ik vind het belangrijk dat ieder kind in de groep zich gezien gezien en gehoord voelt. Ieder kind is uniek en mag er zijn!
Yvonne

Ik werk al langere tijd in de midden- en bovenbouw van de St. Franciscusschool.
Een school waar je de leerlingen en de ouders kent van naam.  De groene omgeving  maakt het lesgeven nog leuker omdat buiten ook binnen is. Samen leren ,samen onderzoeken.
Wie wil dat nou niet?

 

fabienne wit.jpg Fabienne

De Franciscus Haarlemmerliede, afgelopen jaar was dit voor mij nog een onbekende school. Totdat ik mij ging verdiepen in deze prachtige school. En wat ben ik blij dat ik deze school gevonden heb. Klein, betrokken en vooral samen met elkaar, de collega’s, de kinderen en de ouders. Samen zorgen voor de kinderen. Dat past heel goed bij mij. Een kind dat goed in zijn of haar vel zit, vind ik erg belangrijk. Naar mijn idee kan je alleen dan optimaal gaan leren en ontwikkelen. Ook samen plezier maken staat bij mij hoog in het vaandel, hard werken zodat er daarna tijd over is voor leuke dingen! Op woensdag, donderdag en vrijdag ben ik te vinden in groep 5/6.

 

 Judith

Ik ben Judith van der Meij (16 jaar werkzaam in het basisonderwijs) en sinds augustus dit schooljaar werkzaam op deze gemoedelijke dorpsschool in groep 3/ 4. Samen Martine Bon draai ik deze groep. Voorheen heb ik op 2 grotere scholen gewerkt.  Deze school (in het groen) kwam op mijn pad en voor mij een fijne en mooie kans om aan iets nieuws te beginnen. 
Ik hecht veel waarde aan onze kernwaarden; vertrouwen, samenwerken, nieuwsgierigheid en plezier. Deze kernwaarden zijn van belang om tot leren te komen. Naast de kernwaarden vind ik het gedrag van de leerlingen, maar ook van de leerkrachten een continue proces. Kritisch en eerlijk zijn naar de kinderen, maar ook naar jezelf als leerkracht. Genieten doe ik van de momenten dat ik zie dat een leerling groeit in zijn of haar ontwikkelingen. Ik kijk er naar uit om ook uw kind in mijn klas te mogen verwelkomen.

  

 


 Mike  

Ik werk als gymdocent en ICT-er op de St. Franciscusschool. Binnen de gymles vind ik het belangrijk dat de leerlingen zoveel mogelijk verschillende sporten aangeboden krijgen. Hierdoor worden de leerlingen allround opgeleid en breiden zij hun kennis uit op het gebied van sport.  Daarnaast ervaren de leerlingen meer plezier en worden zij nieuwsgieriger naar de gymlessen.

Als ICT-er vind ik het belangrijk dat de leerlingen en leerkrachten hun kennis uitbreiden op het gebied van ICT. Dit wil ik hun laten ervaren door de nieuwe ontwikkelingen m.b.t.  ICT kenbaar te maken. Digitale geletterdheid en mediawijsheid staan hoog in het vaandel binnen de stichting Jongleren. De volgende ICT motto staat dan ook centraal binnen onze school. 
'De nieuwsgierigheid van mensen/kinderen laat de technologie werken.'
 
 
 


Daisy

 
 

  

Martine

Ik ben werkzaam als leerkrachtondersteuner op de Franciscusschool. Ik begeleid leerlingen bij hun leerproces. En sta op vrijdag voor groep 3/4. Ik probeer er voor te zorgen dat kinderen het gevoel hebben dat ze gezien en gehoord worden. Want een kind dat lekker in zijn vel zit komt tot leren.  “wat je aandacht geeft dat groeit”

 

 

 

 Chantal

Met veel enthousiasme ben ik vorig schooljaar komen invallen op de Franciscusschool en dat beviel zo goed, dat ik graag wilde blijven om samen met Trude de kleuters te begeleiden bij hun ontwikkeling in de kleuterklas. Voor mij is het belangrijk dat kinderen goed in hun vel zitten, vertrouwen hebben in zichzelf en zich prettig voelen in de klas. Dit zijn voorwaarden om tot leren te kunnen komen. Kinderen tot hun recht laten komen en hun eigen kwaliteiten leren ontdekken en ontwikkelen, daar help ik de kinderen graag bij. Sinds enkele jaren heb ik ook een kindercoachpraktijk in Haarlem.
Een perfecte combinatie met het onderwijs, werken met kinderen is echt mijn passie!