Ouders


Klassenouders

Bij de aanvang van het schooljaar vragen wij aan de ouders wie zich beschikbaar wil stellen als klassenouder. De leerkrachten benaderen hierna twee ouders, als het kan uit elk leerjaar één, om deze taak op zich te nemen. Deze klassenouders zijn de contactpersonen tussen kinderen, ouders en leerkrachten.

Oudergesprekken

Aan het begin van het schooljaar zijn er startgesprekken met alle ouders. Vanaf groep 4 mogen de kinderen ook aanschuiven. De ouders en kinderen vertellen de leerkrachten wat zij belangrijk vinden dat de leerkracht weet. De kinderen kunnen o.a. aangeven wat zij graag willen leren in het komende jaar en waar zij graag hulp bij willen krijgen van de leerkracht. Tijdens dit gesprek worden er afspraken met ouders gemaakt op welke wijze zij de rest van het schooljaar geïnformeerd willen worden over de voortgang en het welbevinden van hun kind.  De kinderen uit groep 8 worden, met hun ouders, rond februari/maart uitgenodigd om geïnformeerd te worden over het advies betreffende voortgezet onderwijs. 

Rapport  

Drie keer per jaar krijgen de kinderen een rapport. Daarin staat weergegeven middels een woord en/of cijfer hoe uw kind is als persoon en hoe hij/zij presteert. 

Nieuwjaarsreceptie

Aan het begin van het schooljaar houden wij een nieuwjaarsreceptie. Alle ouders en kinderen worden hiervoor uitgenodigd. Er staat dan een hapje en drankje voor iedereen klaar. Tijdens deze receptie kunnen ouders en kinderen elkaar èn de leerkrachten ontmoeten. Gezamenlijk gaan we dan het schooljaar feestelijk starten. De kinderen kunnen tijdens deze receptie met hun ouders alle klassen bekijken. Ouders kunnen vragen stellen aan hun kind en de leerkracht over de gang van zaken in de nieuwe klas. Ook liggen er folders over de werkwijze van methodes en de lesmaterialen in de klas klaar.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief verschijnt elke 6 weken met allerlei informatie over de activiteiten op onze school. U vindt hier onder andere: oproepjes voor ouderhulp, de planning voor de komende periode en bijvoorbeeld een hartelijk welkom aan nieuwe leerlingen. De nieuwsbrief wordt digitaal naar alle ouders verstuurd. Indien u liever een papieren versie ontvangt, dan kunt u dit aan de directeur van de school doorgeven. U kunt de nieuwsbrief ook op de website van de school vinden.

Mailcontact met ouders

Voor een kwalitatief goede communicatie vinden wij mailcontact geen juist middel om met ouders inhoudelijke zaken te bespreken. Graag gaan wij met u persoonlijk in gesprek als u iets met de leerkrachten of directie wilt bespreken. Mailcontact met ouders willen wij alleen gebruiken voor het maken van afspraken.