Onze school

De St. Franciscusschool is een katholieke school. Al sinds 1920 is onze dorpsschool te vinden schuin tegenover de kerk van Haarlemmerliede. In dit dun bevolkte gebied vervult de school een centrale functie. De school houdt het dorp levendig!
 

Wij willen een school zijn in het dorp. Ook kinderen uit de omliggende dorpen en steden zijn welkom. Een kleine school biedt veel mogelijkheden tot goede zorg voor alle kinderen van onze school. De lijnen zijn immers kort. 

We merken dat ouders dat aantrekkelijk vinden.  

Daarnaast kan het werken met combinatiegroepen, zoals bij ons op school, ook beperkend zijn. In elke  groep zijn minstens twee niveaus van werken. Heel specifieke hulp moet dan buiten de klas gebeuren  door een ondersteuner of assistent.  

Naar onze school komen kinderen uit Haarlemmerliede en de naaste omgeving, o.a. Spaarndam, de Zuiderpolder, de Waarderpolder en uit Haarlem Noord. 


Lees meer over onze school op Scholen op de kaart:
 https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/haarlemmerliede/5430/st-franciscusschool