Het team

Er werken op dit moment 6 groepsleerkrachten, een leerkrachtondersteuner , een LIO stagiair en 1 vakleerkracht (gym) op de St. Franciscusschool. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur. Het team wordt aangevuld door een intern begeleider, een conciërge en 2 pedagogische medewerkers die het team ondersteunen bij allerlei activiteiten.
De leerkrachtondersteuner heeft een lesbevoegdheid en kan hiermee zelfstandig een groep draaien in samenspraak met de groepsleerkracht. Zij begeleidt individuele en groepjes kinderen onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. Daarnaast ondersteunt zij de leerkracht bij diverse activiteiten.
 

Stagiaires

Met ingang van schooljaar 2016-2017 geldt voor alle scholen van de Stichting Jong Leren het stagebeleid. Hierin staat beschreven op welke wijze er binnen de stichting wordt omgegaan met de plaatsing en begeleiding van stagiaires van PABO’s en opleidingen voor onderwijsassistenten.