Tussenschoolse opvang 

Gezien de woonafstand van veel kinderen blijven ze tussen de middag op school.
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met TSO Kinderopvang Aan de Liede, in en buiten het schoolgebouw.
De kinderen eten in de klas met de leerkracht. De kinderopvang regelt het toezicht tijdens het buitenspelen.
Hier zijn kosten aan verbonden.