Kanjertraining

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling werkt de St. Franciscus met de Kanjertraining. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren. De Kanjertraining is opgenomen in de database van het Nederlands Jeugdinstituut als effectief volgens goede aanwijzingen bij pestproblematiek en het aanleren van sociale vaardigheden.

De St. Franciscus is op weg een Kanjerschool te worden. Leerkrachten hebben een geldige licentie nodig om de Kanjerlessen te geven. Nieuwe leerkrachten worden hierin opgeleid. De Kanjertraining biedt leerkrachten handvatten om kinderen te begeleiden in de sociale omgang met elkaar. Het doel van de Kanjertraining is om de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren. Kinderen leren om positief over zichzelf en de ander te denken en elkaar aan te spreken op gewenst gedrag. Ze krijgen handvatten die ze kunnen gebruiken in sociale situaties. Om in gesprek te gaan met kinderen over gedrag met wordt er bij de Kanjertraining gebruik gemaakt van petten met vier verschillende kleuren. Deze kleuren staan voor verschillende gedragstypen. 


Gekleurde petten. 

Belangrijk is dat kinderen zich bewust worden van hun eigen gedrag en welk effect dit gedrag kan hebben op de ander. De petten die in iedere groep hangen, zijn hulpmiddelen om op een respectvolle manier over gedrag te kunnen praten. Elke kleur pet staat voor een gedragstype. In de klas benadrukken we dat je geen kleur pet bént, maar dat je je gedráágt als een kleur. Hierdoor wordt duidelijk dat je kunt kiezen voor bepaald gedrag. De zwarte pet staat voor te krachtig en dominant gedrag, rood staat voor te jolig en clownesk gedrag en geel is te angstig en bang. De witte Kanjerpet staat voor betrouwbaarheid. De witte pet zegt: 'Ik ben oké, jij bent oké!' Zolang je handelt vanuit vertrouwen en op basis van wederzijds respect zijn verschillen tussen mensen goed en waardevol.
 

Combineren.

Het is mooi om te zien hoe leerlingen de combinatie weten te maken van de witte pet en hun 'eigen' kleur. Het dominante gedrag van de zwarte pet wordt in combinatie met wit ondernemend gedrag, het clowneske van de rode pet wordt humoristisch en in plaats van te verlegen, heet de gele pet in combinatie met wit bescheiden. Met de Kanjertraining leren kinderen gedrag te herkennen en zichzelf te zijn. Via herhalen en oefeningen ontwikkelen kinderen zich tot echte Kanjers! Je mag best stoer of introvert zijn, maar met respect voor de ander. Kinderen hierin begeleiden is een mooi proces.

Wij werken op de st. Franciscus met het Sociale Veiligheid Protocol van de Kanjertraining. Hierin worden de begrippen en aanpak van de Kanjertraining duidelijk uitgelegd.
Binnen de stichting Jong Leren houden wij ons allemaal aan het gedrag- en pestprotocol. Het protocol van de Kanjertraining is hier een uitwerking van.