Kinderraad

Kinderen uit groep 5 t/m 8 mogen meedenken en praten over zaken, die direct betrekking hebben op de kinderen zelf. Te denken valt aan onderwerpen als: herinrichting van het schoolplein, schoolregels, huiswerk etc. Iedere groep wordt door één kind vertegenwoordigd in de kinderraad. Elkschooljaar worden kinderen uit groep 5 t/m 8 uitgenodigd om zich kandidaat te stellen. Na de kandidaatstelling vinden de verkiezingen plaats. Met een officieel stembiljet mogen alle kinderen een keuze uitbrengen. De officiële bekendmaking vindt gezamenlijk plaats. Daarna stellen de gekozen leden zich voor aan ALLE groepen van de school. Een foto van de kinderraad komt in de gang te hangen zodat iedereen weet bij wie ze terecht kunnen voor vragen of in te brengen onderwerpen. De kinderen van de kinderraad krijgen tijd om onderwerpen met de groep te bespreken. De bijeenkomsten van de kinderraad vinden onder schooltijd plaats.