Belangrijke instanties


College van bestuur WijWijzer

Postadres
Postbus 320
2100 AH Heemstede
Mevr Marlies Bos
Maarten Stuifbergen
Dhr . John van Veen
 
Bezoekadres
Cruquiusweg 42
2103 LT Heemstede
 
Telefoon: 023 529 89 88
Email: info@wijwijzer.nu
 


Inspectie van het basisonderwijs

info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief ) 

Externe vertrouwenspersoon

De gegevens van de externe vertrouwenspersoon van Jong Leren vindt u op de ouderpagina op de website van Jong Leren
 

Landelijke geschillencommissie

Hierbij de gegevens van de landelijke klachtencommissie waarbij Jong Leren is aangesloten.
Stichting Onderwijsgeschillen:
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
030-2809590
info@onderwijsgeschillen.nl