Onze visie en missie

 

Onze missie

De St. Franciscusschool in Haarlemmerliede is een sfeervolle, unieke plek in een groene omgeving waar je met plezier leert en jezelf blijft ontwikkelen.
 

Onze visie

Op de St. Franciscusschool ontwikkelen kinderen zich door middel van samenwerkend- en ontdekkend leren tot evenwichtige personen.
Dit doen zij met respect voor zichzelf, elkaar en de omgeving. Wij ondersteunen de kinderen in het ontwikkelen van hun eigen levensbeschouwelijke visie. Wij bieden als school inspiratie tot het leren, sturing aan het leren en steun als dat nodig is tijdens het leren.
Wij zijn een school in een natuurlijke groene omgeving die deze krachtig aanwendt voor het leren en de ontwikkeling van kinderen.
 

Onze kernwaarden


Wij werken vanuit onze vier gekozen kernwaarden, te weten:
1.  vertrouwen
2.  samenwerken
3.  nieuwsgierigheid
4.  plezier

Toelichting Kernwaarden:
 

Vertrouwen

Vertrouwen en veiligheid is de primaire factor om tot leren te komen. Door vertrouwen ontstaat vrijheid tot het nemen van verantwoordelijkheid. Vertrouwen in elkaar biedt veiligheid waardoor kinderen onder andere vragen durven stellen.
 

Plezier

Plezier op school is belangrijk. Als kinderen plezier beleven op school zitten ze goed in hun vel en staan ze open voor het leren van nieuwe vaardigheden. Plezier willen wij creëren door afwisseling van werkvormen. Wij laten het leren aansluiten op de ontwikkeling en de talenten van de kinderen. Hierdoor hebben ze succeservaringen. Bij plezier op school hoort een goede sfeer en fijne contacten.
 

Nieuwsgierigheid

Nieuwsgierigheid van de kinderen is belangrijk. Nieuwsgierigheid bevordert de betrokkenheid. Een betrokken kind leert en ontwikkelt beter. De nieuwsgierigheid prikkelen wij door een rijke leeromgeving en een open houding naar de kinderen toe. Wij bevorderen het stellen van vragen en het zelfontdekkend leren van kinderen.
 

Samenwerken

Samenwerken is van het grootste belang voor het leren en de ontwikkeling van de kinderen. Dat betekent ook dat er een goede communicatie moet zijn met het kind, de kinderen onderling en iedereen die met het kind te maken heeft.

Meer informatie over de school kunt u vinden in de schoolgids