Medezeggenschapsraad


Wat is de MR?

Zoals de naam al zegt heeft deze raad instemming en/of een adviserende bevoegdheid bij het nemen van belangrijke beslissingen zoals de vaststelling of wijziging van de formatie in het volgend schooljaar, maar bijvoorbeeld ook de organisatie van de tussenschoolse opvang.

Samenstelling MR

De MR bestaat uit 4 personen:twee leden worden gekozen door de ouders en twee leden worden gekozen door het team. De zittingsduur van de leden bedraagt twee jaar. Na deze periode moet er een verkiezing plaatsvinden.
In de schoolkalender kunt u lezen welke leerkrachten en ouders momenteel zitting hebben in de MR. 

Wat doet de MR

Tijdens het schooljaar wordt er maandelijks vergaderd. Dan worden er punten besproken die vastgesteld zijn in de jaaragenda, aangevuld met punten die zijn aangebracht door de leden van de MR, schoolleiding, of ouders. Van elk jaar wordt een jaarverslag gemaakt, die uiteraard ter inzage wordt aangeboden.

De MR vindt het belangrijk dat de mening van de ouders meegewogen wordt in de door haar genomen beslissingen. Om het contact met de MR eenvoudig te maken, heeft ze een speciaal e-mail adres, waar u vragen, opmerkingen of andere schoolzaken kunt doorgeven. Het e-mail adres is mr.franciscush@wijwijzer.nu . Wij verwachten dat uw reacties een belangrijke bijdrage zullen leveren in de besluitvorming van de MR.